Ocena brak

Ocena Konstytucji z 1997 r.

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Solidarność i Kościół nawoływały do odrzucenia Konstytucji z 1997 r. solidarność, bo miała swój własny projekt Konstytucji, a Kościół chciał by w konstytucji zrealizowane zostały ich wszystkie postulaty (zrealizowano tylko ¾). Kryteria oceny Konstytucji:

  • Nie może być zbytnio syntetyczna, ani kazuistyczna – powinna być pisana na średnim szczeblu abstrakcji (syntetyczna – wszystko można podciągnąć pod konstytucję, elastyczna – TK ma zbyt szerokie pole do interpretacji, kazuistyczna – będzie się szybko zmieniać i ludzie stracą szacunek do prawa).

Nasza Konstytucja ma zbyt dużo artykułów, ale mieści się w średnim szczeblu abstrakcji.

  • Konstytucja powinna być aktem prawnym, a nie ideologicznym.

  • Konstytucja powinna ustanowić efektywny system rządów (nasza taki wprowadza).

  • Konstytucja powinna zawierać optymalny zakres praw obywatelskich; nie za dużo i nie za mało (nasza to wprowadza).

  • Regulacja konstytucji powinna być nowoczesna. O nowoczesności świadczą następujące uregulowania: obywatele mają prawo do skargi konstytucyjnej, najważniejsze sprawy państwa mogą być podejmowane na referendum, prawo inicjatywy ludowej, norma mówiąca o supremacji prawa wewnętrznego od ponadnarodowego, RPO, normy mówiące o niezależności Banku Narodowego i ustawy o finansach, rozbudowane procedury formalne przy windykacji praw obywatelskich, regulacja problematyki źródeł prawa, jurydyzacja konstytucji.

Podobne prace

Do góry