Ocena brak

Ocena i samoocena w nauczaniu szkolnym

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

OCENA przybiera najczęściej postać stopnia, ale może być też wyrażona przez opis, aprobatę lub dezaprobatę, plus lub minus, recenzję, itp. Ocena może być alternatywna.

Podstawowe rodzaje ocen zależnie od jej miejsca, czasu, funkcji

1. diagnostyczna – poprzedza rozpoczęcie procesu nauczania i uczenia się, ma na celu określenie poziomu intelektualnego klasy i poszczególnych uczniów

2. formatywna – wyraża stopień realizacji założonych celów w aspekcie danej jednostki metodycznej, danej jednostki lekcyjnej lub danego ćwiczenia sumatywna – określa stopień opanowania wiedzy i umiejętności całych partii materiału z danego zakresu (większa dawka materiału, np. semestralna, roczna)

3. alternatywna – czy uczeń osiągnął umiejętność, czy nie, czy opanował materiał kwantytatywna – określa w sposób ilościowy stopień osiągnięcia danego celu

Kryteria oceniania

1. ogólne – wyrażające stopień i podane w ogólnych hasłach programowych, to minimum programowe

- zrozumienie i stopień opanowania danej teorii, zagadnienia

- znajomość podstawowych definicji, faktów, pojęć

- umiejętność zastosowania wiedzy

- umiejętność rozwiązywania zadań, problemów

2. szczegółowe – dotyczące specyfiki poszczególnych przedmiotów, konkretnego przedmiotu na konkretnym szczeblu kształcenia, rozwijające kryteria ogólne wstosunku do danych treści, tworzone przez nauczyciela.

Podobne prace

Do góry