Ocena brak

Ocena i prospekcja ONZ

Autor /adas Dodano /29.03.2011

ONZ przejęła część agend Ligi Narodów, która funkcjonowała do IV.1946 r.

ONZ jest instrumentem, którym posługują się państwa. ONZ nie może narzucać swojej woli żadnemu państwu, jedynie doradzać usługi na rzecz przeprowadzania pokojowych negocjacji. Jedynym warunkiem jest tylko zgoda stron na pośrednictwo ONZ. Rola ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego to przede wszystkim – utrzymywanie systemów wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi konfliktami i prowadzenie dyplomacji prewencyjnej, - rozbrojenie , kontrola i redukcja zbrojeń , ograniczenie transferu broni, - utrzymanie pokoju i rozwiązywanie sporów, - popieranie systemu powszechnego i zbiorowego bezpieczeństwa.

Każdy członek ONZ ma obowiązek dostarczyć Sekretarzowi Generalnemu listy oddziałów wojskowych , które może w razie potrzeby dostarczyć do dyspozycji ONZ. W przyszłości podstawowe zadania ONZ będą wykonywane głównie z zastosowaniem dyplomacji prewencyjnej polegające na łagodzeniu napięć zanim jeszcze przerodzą się w konflikt lub po jego wybuchu.

Podobne prace

Do góry