Ocena brak

Ocena atrakcyjności sektora

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011

Charakterystyka

Poprzez punktową ocenę atrakcyjności sektora możemy określić cechy strukturalne sektora, siły powodujące ich zmiany, dostarcza ona także informacji o konkurentach. Metoda ta pozwala ocenić opłacalność wejścia do sektora (lub wyjścia z sektora) i ułatwia opracowanie odpowiedniej strategii. Ocena atrakcyjności sektora jest dokonywana na zasadzie porównania z innymi branżami.


Kryteria oceny

Atrakcyjność sektora jest najczęściej określana za pomocą następujących kryteriów oceny:

 • kryteria rynkowe (np. rynku, konkurencja, stabilność),
 • kryteria finansowe (np. rentowności sprzedaży, stopa zwrotu z inwestycji, potrzeby kapitałowe, poziom cen),
 • kryteria techniczno-organizacyjne (np. technologiczny, poziom jakości wyrobów, organizacja systemu dostaw, możliwości kooperacyjne).

Skala wag kryteriów oceny może być określona w przedziale 1-10 punktów. Stopnie ważności w tym przedziale są przedstawione następująco:

 • 10 punktów najwyższy
 • 7 punktów wysoki
 • 5 punktów przeciętny (w stopniu dobrym)
 • 4 punktów przeciętny (w stopniu dostatecznym)
 • 1 punkt niewielki stopień ważności (przydatności)

Przykład zastosowania


Tab.1. Przykład punktowej oceny atrakcyjności sektora


Kryteria oceny Przedział ważności Ocena ważności stanu faktycznego 1.Siła konkurencji 1-10 8 2.Poziom nasycenia rynku 1-10 7 3.Dynamika rynku 1-10 10 4.Ryzyko branżowe 1-10 8 5.Swoboda działalności gospodarczej 1-10 10 6.Ryzyko makroekonomiczne 1-7 4 7.Wymagania technologiczne 1-7 5 8.Potrzeby kapitałowe 1-7 6 9.Ryzyko operacyjne 1-5 3 10.Możliwości kooperacyjne 1-5 5 Razem 1-81 66

Na końcu odnosimy sumy ocen ważonych do skali określającej kategorie sektora Np.

 • wysoka atrakcyjność sektora => ( 81-71)
 • zadawalająca atrakcyjność sektora =>(70-60)
 • zadawalająca atrakcyjność sektora =>(59-49)
 • słaba atrakcyjność sektora =>(48-38)
 • krytyczna atrakcyjność sektora =>(37-27)

 • Autor: Ewelina Biela
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry