Ocena brak

Oceń przydatność rolniczą GLEB w Polsce

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

W Polsce dominują gleby bielicowe i brunatne powstałe z lodowców. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują czarnoziemy wytworzone na lessach (Zamość, Sandomierz), czarne ziemie wytworzone na podłożu pylastym i gliniastym (Kujawy, Sochaczew), rędziny (wyż. Lubelska), gleby bagienne (dolina Biebrzy), mady (np. Żuławy Wiślane) i gleby górskie.

Do najżyźniejszych należą czarnoziemy lessowe i inne czarne ziemie, większa część mad rzecznych i rędzin. Gleby nieurodzajne powstały na piaskach sandrowych i wyższych partiach gór. W Polsce występuje 8-stopniowa bonitacja gleb, która uwzględnia stopień ich urodzajności:

W Polsce dominują gleby średnie ok. 40% gruntów ornych, gleby słabe (V kl.) – 23%, gleby dobre – 22% (IIIA kl.), gleby najsłabsze 12% (VI kl.), zaś najlepsze 0,5% (I kl.).

Podobne prace

Do góry