Ocena brak

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Było ono tworzone stopniowo. Najpierw przyznano to prawo pod postacią prawa do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego osobom zajmującym się działalnością gospodarczą, potem ich rodzinom a na końcu reszcie społeczeństwa. Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie dotyczy). Może być ograniczone ze względu na: bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny i zdrowie publiczne oraz warunki ustanowione przez dyrektyw o prawie pobytu

Podobne prace

Do góry