Ocena brak

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Określenie sposobu wykonania prawa ustawodawczej przez obywateli daje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Dwie regulacje przedmiotowe:

1-a polega na wyłączeniu obywateli z prawa inicjowania projektu ustawy o zmianie konstytucji.

2- sprowadza się do wyłącznych uprawnień Rady Ministrów w przedmiocie wznoszenia projektów ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo.

Przepisy ustawy mówią że czynności związane z przygotowaniem projektu ustaw, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną a także organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej (KIU) utworzony przez min 15 obywateli polskich. Po zebraniu 1000 podpisów popierających projekt pełnomocnik KIU zawiadamia Marszalka Sejmu o utworzeniu komitetu oraz dostarcza projekt ustawy.

Po otrzymaniu postanowienia marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia lub postanowienia Sądu Najwyższego uwzględniającego skargę KIU ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli pokrywa KIU może organizować zbiórki publiczne, pieniądze nie mogą pochodzić ze środków finansowych. Ustawa wprowadza zasadę jawności finansowania wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Podobne prace

Do góry