Ocena brak

Obszary zmian w przedmiocie badań pedagogiki XX wieku

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

1) Rozszerzanie się terenu oddziaływań pedagogicznych w górę i w dół życia ludzkiego – niemowlęta, dorośli, ludzie starzy – wychowanie całościowe

2) Zmiana charakteru wychowania z indywidualnego na grupowe, musi się ono odbywać w zespołach

3) Powstawanie nowych instytucji wychowawczych, specjalizujących się w określonych kierunkach – żłobki, przedszkola, domy kultury, zakłady wychowawcze

4) Pedagogizacja instytucji dotychczas niewychowawczych – wojsko, zakład pracy, prasa, handel (wystawy), związki zawodowe

5) Pedagogizacja starych instytucji wychowawczych – szkoły, uniwersytety – podstawy naukowe psychologii wychowawczej, ulepszanie pracy

6) Pedagogizacja duszpasterstwa akademickiego w Kościele, dokształcanie duchowieństwa

7) Zastosowanie nowoczesnej techniki do oddziaływania masowego na ludzi przez prasę, radio, telewizję, Internet, „rewolucja kulturalna”.

Do góry