Ocena brak

Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy:

  1. Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną;

  2. Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie sposobów pozyskiwania środków na finansową działalność operacyjną i inwestycyjną;

  3. Kształtowanie relacji między strukturą majątkową i strukturą kapitałową gwarantujących zachowanie równowagi ekonomiczno-finansowej;

  4. Podział zysku i polityka dywidend w kontekście relacji zachodzących miedzy działalnością bieżącą i działalnością rozwojową.

Podobne prace

Do góry