Ocena brak

OBSZARY ZAGROŻEŃ WSPÓŁ. ŚROD. WYCHOWAWCZEGO

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

Obszary:

1. Dotyczy funkcjonowania szkoły,

2. Obszar wych. pozaszkolnego,

3. Niekorzystne zmiany w sferze wartości,

4. Osamotnienie współczesnego człowieka,

5. Zagrożenie w sferze informacji (eksplozja inf., dezinformacja, relatywizm poznawczy, etyczny),

6.W sferze interakcji,

7. Ekspansja kultury masowej (wymieszanie treści kult. wyższej i niższej, globalizacja kultury masowej, przemoc ekranowa),

8.Zakłócenie w międzypokoleniowym przekazie kultury (kult. prefiguratywna-dzieci przekaźnikami kultury, media – przekaźnikiem kultury)

Podobne prace

Do góry