Ocena brak

Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Przyczyny degradacji środowiska:

- rozbudowa przemysłu;

- budowa reaktorów atomowych;

- powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;

- rozwój floty morskiej;

- wzrost tempa przyrostu liczby ludności.

Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni kraju, zamieszkałych przez około 35% ludności Polski.

Najbardziej zagrożone obszary na ŚWIECIE:

A) obszary silnie uprzemysłowione i zurbanizowane:

- EuropaZagłębie Ruhry, GOP, Lipsk-Halle , Zagłębie Donieckie, Nowa Ziemia;

- AzjaTokio-Jokohama, Osaka-Kobe, Pekin-Tiencin, południowy Ural, Zatoka Perska;

- Ameryka Północna – Zagłębie Apallahijskie, obszary na południe od Wielkich Jezior, Los Angeles;

- Ameryka Południowa Itabira, jezioro Maracaibo i inne;

- AfrykaTranswal, Katanga;

- AustraliaBroken Hill

B) tereny zagrożone pustymieniem:

- obszar Sahelu i Afryki Północnej;

- pogranicze USA i Meksyku;

- kotlina Kakahari, Azja Środkowa;

- Półwysep Arabski, Zachodnia i Środkowa Australia;

C) tereny o silnej degradacji gleb:

- Wielkie Równiny w Ameryce Północnej;

- lessowe tereny dorzecza Huang-he

- południowa część półwyspu Jamał, oraz czarnoziemy w Kazachstanie.

Podobne prace

Do góry