Ocena brak

Obszary NADWYŻEK i NIEDOBORÓW ŻYWNOŚCI na Ziemi

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Na świecie na podstawie stopnia zaspokojenia głodu wyróżniono 4 główne systemy żywnościowe:

a) OBFITY – powyżej 3000 kcal/osobę;

b) NORMALNY - 2500-3000 kcal/osobę;

c) NIEDOSTATECZNY - 2000-2500 kcal/osobę;

d) GŁODOWY – poniżej 2000 kcal/osobę;

Do grupy a) należą państwa wysoko rozwinięte gospodarczo i często o wyspecjalizowanym rolnictwie i o wysokim dochodzie narodowym na jednego mieszkańca. W grupie tej znajdują się:

Belgia – 3800 kcal/osobę, Francja, USA, Niemcy, Wlk. Brytania, Polska – 3400 kcal/osobę, Rosja.

W grupie b) o normalnym poziomie wyżywienia znajdują się kraje o średnich wskazaniach dochodu narodowego: np.: Japonia, Korea Południowa, RPA, część Ameryki Południowej.

Głód ilościowy i jakościowy c) i d) ze względu głównie na tłuszcze i białko, występuje w państwach tworzących strefę leżącą po obu stronach równika do 30 stopni szerokości geograficznej.

Strefa ta bywa nazywana „imperium głodu”, „obszarem rozpaczy”. Ostatnio najbardziej głód daje o sobie znać w Afrykańskiej części – na terenie takich państw jak: Mozambik, Ghana, Mali, Etiopia, Somalia i Sudan, gdzie spożycie nie przekracza 2200 kcal/dobę.

Na granicy kalorycznego minimum egzystuje ok. 1/3 ludności AZJI. W tej grupie znajdują się m.in. Indie, Bangladesz, Indonezja, Pakistan. Są to również coraz częściej kraje Ameryki Południowej i Środkowej, Boliwia, Peru, Ekwador, Nikaragua i Haiti.

Głód panuje również w Krajach Trzeciego Świata, które muszą otrzymać pomoc od państw zamożnych, np.: przy pomocy ONZ, tj. FAO (Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz MCK (Międzynarodowy Czerwony Krzyż).

Obecnie Polska w większości zaspokaja potrzeby żywnościowe ludności, dzięki własnej produkcji rolnej i polepszającemu się handlowi zagranicznemu.

Podobne prace

Do góry