Ocena brak

Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

b) obszary kory leżące ku przodowi od ośrodka Broca organizują bardziej złożone formy czynności mowy, czyli odpowiadają za wypowiedź.

c) okolica przedczołowa zajmuje się aspektami mowy, rozumieniem treści i wpływem mowy wewnętrznej i zewnętrznej na zachowania.

d) Tzw. Dodatkowa okolica ruchowa znajduje się na przyśrodkowej powierzchni lewego płata czołowego lub za korową reprezentacją prawej kończyny dolnej, pole projekcyjne kory ruchowej.

e) ośrodek Wernickiego okolica zakrętu szynowego górnego pole słuchowo-styczne . Odpowiada za słuch fonematyczny, czyli za analię i syntezę mowy. Jest niezbędne doozpoznawania elementów języka, czyli głosek wyrazów i zdań. Czynności kodowania mowy- funkcja kontrolna skąd przekazywana jest informacja do ośrodka ruchu.

f) okolica płata skroniowego otaczająca ośrodek wernickiego- słuchowo-kinestyczny , przekazywanie śladów pamięciowych niezbędnych do rozpoznawania mowy, i formułowania wypowiedzi. Pole projekcyjne kory słuchowej.

g) wieczko czołowo-ciemieniowe, znajduje się w bocznej dolnej części zakrętu środkowego. Odgrywa ważną rolę w formułowaniu głosek od niego zależy ułożenie narządów mowy.

h) okolice styku skroniowo-ciemieniowo-potylicznego zdolności do posługiwania się złożonym systemem logiczno-sympraktycznym , odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęć, tutaj znajduje się ośrodek mowy pisanej.

Podobne prace

Do góry