Ocena brak

Obszary analizy przedsiębiorstwa

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne. Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między innymi na kształtowaniu cen towarów zaopatrzeniowych i warunków ich dostaw. Konkurencyjność przedsiębiorstwa uzależniona jest od sprawności jego współpracy z kooperantami. Pojedynczej firmie trudno odnieść sukces gdy nie dysponuje ona siecią wiarygodnych kooperantów, dlatego przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają tworzenie partnerskich, stałych relacji ze swoimi współpracownikami. Firmy bacznie obserwują swoich konkurentów uzależniając swoje działania od aktualnych i przewidywanych działań konkurujących przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o otoczenie globalne to jest to: otoczenie ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, demograficzne, prawne i międzynarodowe. Otoczenie globalne tworzą siły które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ale same są od niego niezależne.

Otoczenie demograficzneliczba nabywców, dynamika zmian liczby nabywców zaliczanych do różnych grup wiekowych, płeć, wykształcenie, faza cyklu życia rodziny, wielkość gospodarstwa domowego. Na wielu rynkach obserwuje się istotne zmiany demograficzne modyfikujące otoczenie przedsiębiorstw które na nich funkcjonują.

Otoczenie ekonomiczne – składają się na nie czynniki określające siłę nabywczą klientów i ich zwyczaje. Siła nabywcza uzależniona jest od bieżących i przeszłych dochodów nabywców, a także oczekiwań co do przyszłych dochodów, wyznaczają ją ponadto: poziom cen i tempo ich zmian.

Otoczenie technologiczneskładają się na nie osiągnięcia dotyczące konstrukcji oraz technologii produkowania dóbr i świadczenia usług. Dzięki rozwojowi techniki powstają nowe produkty, które są wprowadzane do sprzedaży. Tempo postępu technicznego ulega przyśpieszeniu, stwarza to zarówno zagrożenie jak i okazję dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.

Otoczenie polityczneskładają się na nie uwarunkowania określające ustrój gospodarczy państwa. Są to ustawy, przepisy i normy decydujące o atrakcyjności gospodarowania i inwestowania w różne dziedziny gospodarki, o swobodzie podejmowania decyzji gospodarczych, o zasadach konkurencji.

Podobne prace

Do góry