Ocena brak

Obszar unaczynienia tętnic wieńcowych

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Chociaż w zasadzie t. wieńcowa lewa rozgałęzia się w sercu lewym, t. wieńcowa prawa głównie w sercu prawym, to jednak każda z nich przyczynia się również w pewnym stopniu do zaopatrzenia drugiej połowy serca.

T. wieńcowa prawa zaopatruje największą część prawej połowy serca, tylną trzecią część przegrody międzykomorowej oraz część prawą powierzchni przeponowej komory lewej, o ile gałąź międzykomorowa tylna jest dostatecznie silnie rozw inięta. M. brodawkowaty tylny komory lewej unaczyniony jest częściowo również przez t. wieńcową prawą.

T. wieńcowa lewa zaopatruje największą część lewej połowy serca, przednie dwie trzecie części przegrody międzykomorowej oraz przylegającą do niej część powierzchni przedniej komory prawej; pasmo komory prawej unaczynione przez t. wieńcową lewą jest wąskie, ale stałe. T. wieńcowa lewa bierze również znaczny udział w una-czynieniu m. brodawkowa tego przedniego komory prawej za pośrednictwem gałązek, które dochodzą do niego drogą beleczki przegrodowo-brzeżnej.

Przegroda międzykomorowa w przednich dwóch trzecich częściach una-czyniona jest przez t. wieńcową lewą, w tylnej trzeciej części przez t. wieńcową prawą.

Mięśnie brodawkowate komory prawej unaczynione są przez t. wieńcową prawą, komory lewej przez t. wieńcową lewą. Poza tym m. brodawkowaty przedni komory prawej otrzymuje również gałązki z t. wieńcowej lewej oraz m. brodawkowaty tylny komory lewej — z t. wieńcowej prawej. W zasadzie więc z mięśni brodawkowatych tylko dwa, przedni komory prawej i tylny komory lewej, obsługują obie tętnice wieńcowe; pozostałe zaopatruje zazwyczaj jedna tylko tętnica odpowiedniej strony. To by były stosunki bez uwzględnienia licznych odmian tętnic wieńcowych. Natomiast jeżeli t. wieńcowa lewa jest znacznie silniej rozwinięta niż prawa, wówczas m. brodawkowaty tylny komory prawej zwykle odżywiany przez t. wieńcową prawą może być częściowo unaczyniony również przez t. wieńcową lewą. W przypadku odwrotnym, jeżeli t. wieńcowa prawa jest większa niż lewa, ona jedna zabezpiecza unaczynienie mięśni brodawkowatych tylnych obu komór.

Podobne prace

Do góry