Ocena brak

Obryzg

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 0,6-0,8 cm. W środkowej Europie żyje 26 gatunków obryzga (Polydrusus), z których w Polsce stwierdzono 18. Różnią się od siebie wielkością i ubarwieniem, które może być zielone, brązowe lub czarne z niebieskimi punktami, jednak ich dokładniejsze oznaczenie jest trudne.

Środowisko: lasy mieszane i bory iglaste, zarośla, zadrzewienia śródpolne, ogrody i parki.  

Występowanie: strefa lasów w Europie.

Liczebność: pospolite, miejscami liczne.

Rozród: w niektórych okolicach do dnia dzisiejszego nie znaleziono samców obryzgów. Samice wydają więc potomstwo bez zapłodnienia. Dlatego cały materiał genetyczny przekazują mu wyłącznie matki, a konsekwencją jego rozwoju jest powstawanie wyłącznie samic. Jednak na większej części areału rozsiedlenia występują również samce, więc rozród przebiega tak jak u pozostałych chrząszczy. Obryzgi są aktywne nocą.

Pokarm: żyjące w glebie larwy żywią się korzeniami drzew liściastych i roślin zielnych.

Podobne prace

Do góry