Ocena brak

OBRÓT DEWIZOWY

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Ustawowa definicja obrotu dewizowego, zawarta w art.2 pkt 4 ustawy Prawo dewizowe, wskazuje na bardzo szeroki obszar regulacji.

Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

O tym, że jest to obrót dewizowy, decyduje przedmiot obrotu, którym są wartości dewizowe!

Jeśli tego obrotu dokonuje się w kraju, to jest to obrót dewizowy w kraju.

Zaś obrotem dewizowym z zagranicą jest:

a) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności,

Własność NIE MUSI faktycznie nastąpić, wystarczy, że rezydent i nierezydent mogą dokonywać takich rozliczeń, czyli już sama potencjalna możliwość ich dokonania jest kwalifikowana jako obrót dewizowy!!!

Wystarczy, by z umowy wynikało, że własność nastąpi, a będzie to obrót dewizowy!!!

b) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą, a także wykonywanie takich umów,

Ważne jest, że mamy tu do czynienia z dwoma REZYDENTAMI!!

c) dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju.

Czyli TRANSFER środków płatniczych!!!

Podobne prace

Do góry