Ocena brak

OBRONA RELIGII

Autor /BolekII Dodano /30.04.2013

Podczas wojen światowych i poza nimi toczyła się walka o religię i prawa Kościoła, dla którego największymzagrożeniem był komunizm i nazizm. Gdy w Paryżu na międzynarodowej wystawie (1937)ustawiono naprzeciw siebie pawilony radziecki i niemiecki, a nieco dalej pawilon watykański, Louis Gillet, członek Akademii Francuskiej, napisał, że te trzy pawilony to są trzy potęgi, pomiędzy którymirozgrywa się wielki dramat świata współczesnego.

Masoneria w tym okresie nie zaznaczała publicznie swej wrogości do Kościoła, niepokój natomiast,szczególnie w Polsce, wzbudził uznawany za masoński Rotary Club.

Ateizm, programowy w komunizmie, stał się życiową postawą wielu ludzi, także niekomunistów. Wzrosłaliczba bezwyznaniowców i tak zwanych anonimowych chrześcijan.

Bolszewicy po uchwyceniu władzy w Rosji pragnęli wywołać w Europie powszechną rewolucję, liczącna wzrastających w siłę socjalistów i komunistów w Niemczech, na Węgrzech i w Czechosłowacji.

Heroiczna walka Polaków (Cud wad Wisłą) nie tylko zatrzymała armię bolszewicką pod Warszawą, aleudaremniła imperialistyczną inwazję radziecką, głoszoną jako światowa rewolucja dla dobra proletariatu.

Stalin, umacniając swą dyktaturę, przystąpił do wyniszczania religii, musiał jednak osłabić walkę z nią,gdy jego dotychczasowy sojusznik, Hitler, podjął (1941) wojnę ze Związkiem Radzieckim.

We Włoszech Benito Mussolini utrwalił faszyzm, który stanowił zagrożenie dla Kościoła, a pośredniodla religii objawionej.

W Niemczech zagrożeniem nie tylko dla Kościoła, ale wprost dla religii objawionej stał się narodowysocjalizm (nazizm), choć Hitler chętnie powoływał się na swą misję od Boga (mgliście pojmowanego).

W Hiszpanii sytuacja ekonomiczna i społeczna doprowadziła do wprowadzenia ustroju republikańskiego,co łączyło się z wrogimi wystąpieniami przeciw Kościołowi.

Komunizm światowy, ułatwiony po wojnie układami politycznymi w Jałcie i Poczdamie, miał być ateistyczny.Realizowany w Związku Radzieckim, stał się obowiązujący (demokratyzm ateizujący) w państwachBloku Wschodniego, eufemistycznie zwanych krajami demokracji ludowej.

Naród polski, tradycyjnie katolicki (tradycjonalizm polski), skutecznie bronił się przed tym urzędowymateizmem, a także pogłębił swą religijność.

Podobne prace

Do góry