Ocena brak

OBRONA

Autor /Izaak Dodano /05.04.2012

Milej jest atakować niż bronić, fr. ily a plus d'alaigresse a assaillir qu 'a dęffendre, z Prób, 1,47, Montaigne'a. Miliony na obronę, ale ani centa na haracz, ang. millions for defense, but not a cent for tribute, z toastu Roberta G. Harpera, wygłoszonego na kolacji wydanej przez Kongres USA w Filadelfii 18 VI 1798 ku czci Johna Marshalla po jego powrocie z misji dyplomatycznej do Francji; fr. minister spraw zagr. Talleyrand zażądał 27 X 1797 łapówki w wysokości ćwierci miliona dolarów na zaprzestanie fr. ataków na statki amer.

Obrona i uświetnienie języka fr., fr. La defense et illustration de la langue franęaise, tytuł manifestu grupy uczniów Jeana Dorata. Autorem manifestu ułożonego w 1549 był Joachim du Bellay. Głosił on; że wszystkie języki są równej wartości, że jęz. fr. potrafi wyrazić najwznioślejsze tematy, jeśli jego poetykę się udoskonali przez studia i przyswajanie wzorów klasycznych; przedstawiał też poetów jako przywódców duchowych narodu; por. Plejady (Plejada 7 poetów fr.).

Obrona jest skuteczniejszą formą prowadzenia wojny teza pruskiego generała i teoretyka wojsk. Karla von Clausewitz, 1780-1831; por. Wojna (jest tylko...).

Obrona konieczna prawn. działanie zmierzające do odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na wszelkie dobro własne a. cudze; czyn usprawiedliwiony, mimo że w innych okolicznościach stanowiłby przestępstwo.

Obrona potoczna w XV-XVI w. stała straż na płd.-wsch. granicy Rzplitej (od poł. XVI w. wojsko kwarciane), mająca jej bronić przed najazdami tatarskimi i wołoskimi.

Obrona pracy magisterskiej, doktorskiej itd. uczestnictwo w dyskusji na temat napisanej przez siebie pracy naukowej, traktowane jako egzamin. Obrona Sokratesa zob. Sokrates (Dialogi Platona).

Obrońca wiary, łac. Defensor Jidei, tytuł nadany przez papieża Leona X królowi ang. Henrykowi VIII w 1521 za traktat łac. O siedmiu sakramentach.

Obrońca z urzędu obrońca wyznaczony przez sąd na prośbę oskarżonego, który nie może pokryć kosztów obrony a. jeżeli postępowanie toczy się w trybie doraźnym.

Podobne prace

Do góry