Ocena brak

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O nietrwałej miłości świata tego"

Autor /Bastek125 Dodano /04.05.2011

W wierszu tym można dostrzec, że pogląd autora na świat, człowieka i wartości różni się istotnie od poglądów ludzi Odrodzenia, którzy cenili wartości ziemskie i głosili apoteozę życia doczesnego ("Na zdrowie", "Na dom w Czarnolesie", "Nie porzucaj nadzieje..." Kochanowskiego, "Żywot człowieka poczciwego" Reja).

Szarzyński uważa te wartości za ulotne, które nigdy nie dadzą człowiekowi pełni szczęścia. Jedyną prawdziwą i pewną ostoją jest Bóg i miłość do Niego.

Podobne prace

Do góry