Ocena brak

Obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Większość przypadków mózgowego porażenia dziecięcego poprzedzona jest występowaniem zespołu ostrego cierpienia mózgowego, przyjmującego postać ostrego zespołu neurologicznego. Objawia się on bezpośrednio po porodzie w postaci śpiączki, uogólnionego obniżenia napięcia mięśni, drżeń, zaburzeń oddychania, zaburzeń ruchów gałek ocznych i drgawek.

Ten ciężki stan neurologiczny dla części noworodków, głównie wcześniaków, kończy się niepomyślnie. Jednak zdecydowana większość przeżywa ten okres i w ciągu kilku dni stwierdza się u nich znaczącą poprawę stanu klinicznego z ustępowaniem większości objawów neurologicznych. Dalsza ewolucja tego ostrego zespołu neurologicznego przebiega różnie - część dzieci zdrowieje i nie ma w późniejszym okresie żadnych uchwytnych objawów neurologicznych, natomiast pozostała grupa będzie cierpiała na różne postacie mózgowego porażenia dziecięcego.

Objawy kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego w zdecydowanej większości przypadków stają się uchwytne w wieku ok. 3-4 mż. Ten znany klinicystom fakt wynika z konieczności uzyskania przez o.u.n. dziecka określonej dojrzałości, pozwalającej na ujawnienie się objawów neurologicznych będących następstwem uszkodzenia mózgu w okresie okołoporodowym lub wewnątrzło-nowym.

Mózgowe porażenie dziecięce może przyjmować różne formy kliniczne. Do najczęstszych postaci choroby należy niedowład połowiczy (porażenie kurczowe połowicze - hemiplegia spastica), który zostaje spostrzeżony, kiedy niemowlę zaczyna brać przedmioty do ręki. Towarzyszy temu stałe zaciśnięcie dłoni i trudności w rozprostowaniu palców. Niedowład kończyny dolnej jest zwykle zauważany nieco później. W dalszym etapie - w wieku kilku miesięcy -dochodzi do rozwoju pełnoobjawowego zespołu połowiczego niedowładu spa-stycznego, dominującego w zakresie mięśni prostowników kończyny dolnej i mięśni zginaczy, oraz mięśni nawracających w zakresie kończyny górnej. W zajętym obszarze występują wygórowanie odruchów ścięgnisto-mięśnio-wych i dodatni objaw Babińskiego. W miarę upływu czasu stwierdza się osłabienie wzrostu zajętych kończyn, głównie dłoni i stopy.

Stopień niepełnosprawności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w formie niedowładu połowiczego jest bardzo różny, ale najczęściej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w życiu codziennym. Większość dzieci zachowuje sprawność intelektualną w zakresie prawidłowym łub na granicy normy wiekowej. Część chorych ma cechy upośledzenia umysłowego w różnym stopniu nasilenia.

Najczęstszym powikłaniem mózgowego porażenia dziecięcego w formie niedowładu połowiczego jest trudna do leczenia padaczka z napadami częściowymi łub/i wtórnie uogólnionymi, występująca u ok. 45% chorych.

 

Podobne prace

Do góry