Ocena brak

Obozy polityczne Wielkiej Emigracji

Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011

Wielka Emigracja

Gromady Ludu Polskiego (St. Worceli):

metody walki= wyzwolenie drogą rewolucji ludowej, likwidacja feudalizmu warunkiem odzyskania niepodległości

program polityczny= republika ludowa oparta na zasadach socjalizmu utopijnego, władza sprawowana przez lud poprzez wybrane organa, będące pod kontrolą ludu, społeczeństwo bezklasowe

program społeczny= likwidacja własności ziemskiej w drodze rewolucji, ziemia wspólna własnością tych, co na niej pracują, oddana w czasowe użytkowanie, wszystkie środki produkcji handlu własnością całego społeczeństwa

Towarzystwo Demokratyczne Polskie (W. Heltman, L. Mierosławski):

metody walki= niepodległość w wyniku powstania ogólnonarodowego kierowanego przez szlachtę, Polska będzie odbudowana w granicach przedrozbiorowych

program polityczny= ustrój demokratyczno-parlamentarny, zniesienie przywilejów stanowych, równość wszystkich obywateli wobec prawa, wszyscy ludzie są braćmi

program społeczny= chłopi otrzymają użytkową ziemię na własność bez wykupu i odszkodowań na rzecz szlachty, szlachta zachowa swoje folwarki

Komitet Narodowy (J. Lelewel):

metody walki= powstanie równocześnie w trzech zaborach równoległe z powstaniem w Europie, udział w walce wszystkich klas społecznych pod przewodem szlachty

program polityczny= republika demokratyczno-parlamentarna, solidarność międzystanowa

pogram społeczny= uwłaszczenie chłopów bez wykupu i rozłożone w czasie

Hotel Lambert (ks. A. Czartoryski):

metody walki= dyplomacja, wojna miedzy zaborcami, powstanie zbrojne bez większego udziału ludu

program polityczny= monarchia konstytucyjna, zachowanie istniejących stosunków społecznych, szlachta odgrywa decydującą rolę

program społeczny= stopniowe oczynszowanie chłopów, uwłaszczenie z wykupem

Podobne prace

Do góry