Ocena brak

OBOWIĄZKI PROCEDURALNE ORGANÓW PODATKOWYCH

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Organ musi wykazać ponad wszelką wątpliwość istnienie przesłanek zabezpieczenia, wykazać w uzasadnieniu wyraźną przyczynę jego ustanowienia oraz konkretne dowodu uzasadniające jego zastosowanie oraz ma obowiązek określić w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zob. podatkowego w taki sposób, by fakt ziszczenia się przesłanki dokonania zabezpieczenia mógł podlegać kontroli sądowej.

Różnice między zabezpieczeniem, a ogólnym postępowaniem jurysdykcyjnym:

  1. nie przeprowadza się pełnego postępowania dowodowego, aby ustalić wysokość zabezpieczenia. Wystarczą dowody, które pozwalają ustalić „przybliżoną” kwotę zob. podatkowego. art. 33§4 pkt. 1i2 ordynacji.

  2. art. 200§2pkt.2 ordynacji przed wydaniem decyzji nie przysługuje stronie prawo wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W postępowcu tym stosuje się postanowienie o wszczęciu postępowania.

  3. Nie jest możliwe wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Wniosek w takiej sprawie jest bezprzedmiotowy.

Podobne prace

Do góry