Ocena brak

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

A) Obowiązki pracownika:

- obowiązek świadczenia pracy,

- obowiązek należytego wykonywania pracy,

- obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy,

- obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz

konkurencji,

- obowiązek przestrzegania zasad współżycia

społecznego.

B) Obowiązki pracodawcy:

- obow. realizowania celu stosunku pracy,

- obow. wydania świadectwa pracy,

- obow. zapewnienia właściwych warunków pracy.

Podobne prace

Do góry