Ocena brak

Obowiązki organizatora zgromadzenia

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie:

  • Jest nim organizator, chyba, że uczestnicy wybiorą innego, na nim ciąży obowiązek troski, by zgromadzenie odbywało się zgodnie z prawem.

  • Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do podporządkowania się poleceniom. -Przewodniczący ma obowiązek rozwiązania zgromadzenia, gdy dochodzi do naruszenia przez uczestników ustawy.

  • Może też zwrócić się do policji lub innych służb o pomoc.

  • Ponadto na wniosek organizatora - organy gminy powinny zapewnić w miarę potrzeby. i możliwości pomoc policji.

  • Z chwilą rozwiązania zgromadzenia lub jego zamknięcia uczestnicy mają obowiązek opuszczenia miejsca zgromadzenia.

Podobne prace

Do góry