Ocena brak

Obowiązki obywateli

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Dzielimy na 2 grupy: obowiązki każdego człowieka znajdującego się we władztwie państwa, obowiązki obywateli- obowiązkiem jest obrona ojczyzny co wiąże się z obowiązkiem służby wojskowej.

Na obywatelach ciąży obowiązek wierności Rzeczypospolitej oraz troska o jej dobro wspólne.  

Obowiązek przestrzegania praw Rzeczypospolitej- Przestrzeganie prawa to świadome zachowanie się adresatów norm prawnych zgodnie z treścią dyspozycji i warunkach określonych w hipotezie.

Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych jest to obowiązek bez którego państwo nie mogłoby realizować swoich podstawowych funkcji. Na wszystkich ciąży obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jej pogorszenie.

Podobne prace

Do góry