Ocena brak

Obowiązki każdego

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

1. Przestrzeganie prawa

2. Dbania o wspólną własność

3. Obowiązek ponoszenia ciężarów finansowych (podatki)

4. Obowiązek ochrony środowiska naturalnego

Organy administracji publicznej mają zagwarantować te uprawnienia, a jednocześnie regulują te kwestie i stoją na straży wykonywania obowiązków. Są to: Policja, ABW, CBA, Prokuratura, Inspekcja i Straże.Organy te podlegają kontroli:

1. Sądowej:

a) Sądy powszechne: I instancji – rejonowe, II instancji – okręgowe, apelacyjne

b) Sądy wojskowe: I instancji – garnizonowe, II instancji – sądy okręgu wojskowego, Izba Karna

c) Sądy administracyjne; I instancji – wojewódzkie, II instancji – NSA

2. Trybunałowi Konstytucyjnemu – procedura może być uruchomiona przez skargę jednego człowieka, a poza tym każdy organ ma prawo do zadania pytania: czy akt normatywny jest zgodny z konstytucją.

3. Trybunał StanuPrezydent, Premier, dotyczy złamania konstytucji lub opieszałości w działaniu

4. Prokurator – to nie minister – są 2 piony:

I Prokuratura Rejonowa, Okręgowa, Apelacyjna, Generalna

II Prokuratura Wojskowa – szpiegostwo, zdrada

5. Rzecznik Praw Obywatelskich – zajmuje się każdym, kadencja na 5 lat, wybiera go Sejm, stoi na straży praw i konstytucji. Jest to wielki doradca, może zaskarżyć, doradzić, pomóc, złożyć skargę konstytucyjną, badać, przesłuchiwać, by wyjaśnić sprawę, ale nie może oddać i załatwić.

6. Rzecznik Praw Dziecka – zajmuje się sprawami dzieci i rodziny, kadencja analogicznie jak wyżej.

7. Europejski Trybunał Praw Człowieka, – gdy wyczerpana jest krajowa droga prawna w Polsce, w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia można zaskarżyć państwo Polskie w dwóch instancjach. W I instancji pozwane jest państwo polskie, w II instancji wydaje orzeczenie.

8. Komitet Praw Człowieka

9. Instytucje międzynarodowe

Podobne prace

Do góry