Ocena brak

Obowiązek świadczenia pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Zasadniczym ogólnym obowiązkiem pracownika jest powinność wykonywania pracy określonego rodzaju. Z powinnością wykonywania pracy wiąże się obowiązek pracownika przejawiania gotowości do świadczenia pracy (jeżeli taki stan psychiczny i fizyczny pracownika jest zależny od niego samego - niepodobna bowiem zobowiązać pracownika np. do "wstrzymania się" od choroby).

Można natomiast egzekwować od pracownika przestrzegania trzeźwości.

Dyrektywa trzeźwości odnosi się wyłącznie do alkoholu. Dotyczy ona tak momentu rozpoczęcia pracy (pracownik stawiający się do dyspozycji pracodawcy jest trzeźwy, jeżeli nie można postawić mu zarzut pozostawania w stanie co najmniej po użyciu alkoholu; tj. stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 0.2‰), jak i całego okresu jej wykonywania (w czasie pracy pracownikowi nie wolno spożyć jakiejkolwiek ilości alkoholu – trzeźwość absolutna). Naruszenie stanu

trzeźwości powoduje:

- niedopuszczenie pracownika do podjęcia pracy, lub

- przerwanie pracy i powstrzymanie pracownika od

jej kontynuowania.

Odsunięcie, o którym mowa powyżej jest możliwe, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie uchybienia dyrektywie trzeźwości. Jest uzasadniona natomiast, gdy:

- pracownik przyzna się do spożycia alkoholu, lub

- jego zachowanie jest typowe dla osób odurzonych

alkoholem.

Badanie zawartości alkoholu mogą obejmować:

-badanie wydychanego powietrza,

-badanie krwi,

-badanie moczu.

Badanie pracownika nie dopuszczonego do pracy powinno być przeprowadzone tylko za jego zgodą lub na jego żądanie.

Nadużywanie alkoholu jest wynikiem szerszego problemu -odurzania się w ogólności. W polskim prawie obowiązek odsunięcia od pracy osób odurzonych środkami chemicznymi wynika z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i z braku gotowości do pracy u tych osób. Jednak tak istotny problem powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie wprost w KP.

Podobne prace

Do góry