Ocena brak

Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Zasady współżycia społecznego odgrywają znaczącą role w prawie pracy.

Zgodnie z art. 8 KP nie można czynić ze swego prawa użytku, który był by sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Odesłanie do zasad współżycia społecznego umożliwia skorygowanie obowiązującego prawa pracy.

Na treść obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego składają się takie zachowania pracownika jak:

- harmonijne współdziałanie z innymi pracow..

- pomagają osobom mniej doświadczonym,

-taktowne odnoszenie się do podwładnego i

przelotnego,

- unikanie zbędnych konfliktów.

- lojalność wobec innych pracowników.

Poważne uchybienia w tym zakresie mogą być potraktowane nawet jako podstawa rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

Podobne prace

Do góry