Ocena brak

Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Przed nowelizacja KP powinność pracownika dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy. Nowela zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść. Nadal bowiem pracownik musi przestrzegać czasu pracy, regulaminu itp. Tak wiec poszczególne powinności stanowiące dotąd treść pojęcia "dyscyplina pracy" nadal będą egzekwowane przez pracodawców, tyle ze te pojedyncze powinności nie będą objęte jednym wspólnym terminem dyscypliny pracy.

Dyscyplina pracy należała do pojęć nieostrych, zarówno w prawie jak i w języku potocznym. Najczęściej była rozumiana w kategoriach "wszech obowiązku". W takim ujęciu dyscyplina występowała w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1974 r. o regulaminie pracy.

Takie szerokie rozumienie omawianego pojęcia było krytykowane w doktrynie. Wąskie rozumienie terminu "dyscyplina" obejmowało:

- obowiązek przestrzegania ustalonego czasu pracy.

- obowiązek przestrzegania regulaminu pracy,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoz.,

- o stosowanie się do poleceń przełożonego.

Te właśnie składniki po nowelizacji kodeksu wypełniają treść powinności pracownika przestrzegania porządku w czasie pracy.

Podobne prace

Do góry