Ocena brak

Obowiązek należytego wykonywania pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Obowiązek należytego świadczenia pracy jest samoistna i rodzajowo odrębna powinnością pracownika. Pracownik powinien świadczyć prace starannie i sumiennie.

Kodeks nie określa pojęcia staranności wprost czyni to jednak w sposób pośredni przez odwołanie się do klauzuli pracy świadczonej pod kierownictwem pracodawcy.

W doktrynie najczęściej przyjmuje się, że praca staranna jest praca dokładna, wykonana z dbałością o szczegóły, w sposób jaki obiektywnie jest konieczny do wykonania "dobrej roboty". Dokładność pracy jest mierzona m.in. normami prawnymi, technicznymi, obyczajowymi, z uwzględnieniem metod i sposobów wynikających ze specyfiki pracy lub zaleceń i wskazań samego pracodawcy.

Staranność w prawie pracy jest zespołem pozytywnych warunków charakteryzujących zachowanie się pracownika w pewnym układzie świadczenia pracy.

Warunek sumienności w działaniu pracownika jest indywidualnym kryterium zachowania się tej osoby. Sumienność jest nakazem adresowanym do pracownika, zaangażowania w procesie pracy w należytym stopniu jego woli, umiejętności psychofizycznych, wiedzy, doświadczenia, integracji i uzdolnień.

Ogólnie można przyjąć, że: Sumienność oznacza odwołanie się do indywidualnych cech pracownika i jego możliwości określających zachowanie się w określonych warunkach. Jest oceniana w zależności od przesłanek takich jak wykształcenie, umiejętności praktyczne, cechy osobiste (wiek, zdrowie), pora świadczenia pracy, jej nasilenie.

Podobne prace

Do góry