Ocena brak

Obowiązek badań lekarskich

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Szczególna powinnością pracodawcy jest obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim. Wstępnym Przy przyjmowaniu do pracy i okresowym w trakcie jej wykonywania. W przypadku niezdolności do pracy trwającym dłużej niż 30 dni spowodowanej choroba obowiązkiem pracownika jest poddanie się na podstawie skierowania pracodawcy kontrolnym badaniom lekarskim celem ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzone na koszt pracodawcy, w miarę możliwości w godz. pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzeń zwrot kosztów podróży związanych z badaniem lekarskim ponosi pracodawca.

Podobne prace

Do góry