Ocena brak

OBOWIĄZEK A ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Art. 4 Ordynacji: Obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Pojęcie to w zasadzie wcale nie jest potrzebne, bo nie jest to nic innego jak stosunek prawny (prawnopodatkowy)

Art. 5 Ordynacji: Zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

Podobne prace

Do góry