Ocena brak

OBLIGACJE KOMUNALNE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Obligacje samorządowe, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez samorządy lokalne. Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. Ich ceny potrafią oscylować w szerokim przedziale, w zależności od stanu rynku. Zaliczane są co najmniej do klasy a w rankingu Moody's Investor Service i Standard & Poor's Corporation. W przeciwieństwie do papierów wartościowych emitowanych przez rząd i spółki, obligacje samorządów lokalnych często emitowane są w seriach o różnym okresie zapadalności.

Samorządy lokalne pożyczają pieniądze w celu sfinansowania krótkoterminowych zobowiązań, takich jak: płace, remonty, zakupy wyposażenia i sprzętu, zakup paliw, utrzymanie stanu środków obrotowych, poprawa opieki społecznej, edukacja itp., oraz w celu pozyskania środków na inwestycje długoterminowe, takie jak: budowa szkół, dróg, mostów, budynków publicznych, sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych, budowa domów opieki, konserwacja urządzeń przemysłowych i energetycznych, wspieranie edukacji, inne (rozwijanie przemysłu lokalnego, spłata zadłużenia, instalacja urządzeń przeciwpożarowych, poprawa oświetlenia ulic itp.).

Podobne prace

Do góry