Ocena brak

Obligacje, ich wady i zalety

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Obligacja jest dokumentem, będącym dowodem zobowiązania do obsługi i spłaty długu. Terminem obligacja określa się zwykle zabezpieczony dług długoterminowy. Zabezpieczone pożyczki długoterminowe będą zatem również obligacjami.

Zalety obligacji:
  1. Termin ich spłat wynosi z reguły ponad 10 lat, ale może być on dużo dłuższy jeśli dłuższy jest okres ich potencjalnej zbywalności.

  2. Ponieważ obligacje mają zazwyczaj charakter pożyczki „bulletowej” a nie w gorszym razie „ballonowej” zatem partie odsetek są wypłacane w całym okresie kowania pożyczki, a nawet dłużej w przypadku gdy termin wykupu określony został opcjonalnie. Daje to przedsiębiorstwu istnienie korzyści gotówkowej znacznie zmniejszenia ryzyka finansowania zw. z tą formą długu.

  3. Jeśli emisja obligacji została dobrze przeprowadzona i dała ich posiadaczom rozsądny dochód, może zostać powtórzone bez naruszenia płynności gotówkowej przedsiębiorstwa.

  4. Przy obligacjach dobrze zabezpieczonych, stopa oprocentowania jest z reguły niższa niż w przypadku innych form długu długoterminowego.

  5. Wpłacone odsetki są odliczone od podstawy opodatkowania.

Wady obligacji:

  1. Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców. Zmniejszają się tym samym możliwości podejmowania realizacji innych dużych projektów, wymagających dostępu do zabezpieczenia funduszy długoterminowych. Możliwe jest jednak uzyskanie pozwolenia firm powierniczych na podejmowanie takich przedsięwzięć;

  2. Ponieważ emisja obligacji ma charakter publiczny, ich monitorowanie i kontrola będą silniejsze, niż w przypadku pożyczki długoterminowej udzielonej przez bank;

  3. Jeśli się coś nie powiedzie, to wiadomość o tym przedstawia się do opinii publicznej i może zaszkodzić reputacji przedsiębiorstwa.

 

Do góry