Ocena brak

Obliczenia Molowe

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

m = n ∙ M

m – masa substancji (g)

n – liczba moli (mol)

M – masa molowa (g / mol)

N = n ∙ NA

N – liczba cząstek materialnych(at.)

n - liczba moli (mol)

NA – liczba Avogarda 6,023∙1023 atomów / mol

1u = 1,66∙10-24 kg mol – jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych (atomów, cząsteczek) ile atomów węgla znajduje się w 0,012 kg izotopu 12C

masą atomową – nazywamy masę atomu danego pierwiastka wyrażoną w jednostkach mas atomowych [u]

masą cząsteczkową – nazywamy masę cząsteczki danej substancji wyrażoną w jednostkach mas atomowych [u] masa molowa jest to masa jednego mola dowolnych cząstek oznaczamy M  objętością molową nazywamy objętość jednego mola (dowolnego gazu)

V = n∙V0

V – objętość substancji (dm3)

n – liczba moli (mol)

V0 = 22,4 dm3 / mol

warunki normalne 1013hpa i 273 K V = m / d

d – gęstość (g/dm3)

m – masa (g)

V – objętość (dm3)

w warunkach normalnych 1 mol dowolnego gazu zajmuje 22,4 dm3

Prawo stałych stosunków objętościowych Gay – Lussaca * 1809 r. – objętości reagujących gazów i gazowych produktów reakcji, odmierzone w tych samych warunkach fizycznych, (ciśnienie i temp. ) pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych

Prawo Avogarda – w jednakowych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach fizycznych znajduje się taka sama liczba molekuł (atomów, cząsteczek)

Sposoby zamiany jednostek : 1 kmol = 103 mola ; 1 mmol = 10-3 mola

1 mol = 6,023∙1023 ; 1 kmol = 6,023∙1026 ; 1mmol = 6,023∙1020

18 g /mol = 18 kg / kmol = 18 mg / mmol

22,4 dm3 / mol = 22,4 m3 / kmol = 22,4 cm3 / mmol = V0

Podobne prace

Do góry