Ocena brak

Objawy schizofrenii - Zaburzenia mowy

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Ze wszystkich innych objawów schizofrenii zaburzenia mowy są najbardziej widoczne. W celu określenia różnych różnych rodzajów dezorganizacji mowy klinicyści posługują się odpowiednimi terminami.

Wykolejenie – oznacza aspekt zaburzenia polegający na przeskakiwaniu z jednego tematu na inny zupełnie z nim nie związany. Klinicyści często używają terminu luźne skojarzenia na bardziej subtelne nieprawidłowości powiązań dokonywanych w wypowiedziach pacjentów. Np. Jeden z nich zapytany „Czy będziesz dziś wieczorem w teatrze?” odpowiedział: „tak pójdę dziś do teatru ale nie do teatru absurdu, jest on zbyt głupi.

I ja chyba też jestem zbyt głupi” Czasami mowa pacjentów jest bardziej zmieniona pod wpływem dźwięków zawartych w słowie niż jego znaczeniem. Mnożą się skojarzenia dźwięczne polegające na rymowaniu słów. Niektórzy pacjenci tworzą neologizmy, nowe słowa, które maja tylko znaczenie dla nich samych.

Podobne prace

Do góry