Ocena brak

Objawy ciąży

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Ciążę rozpoznajemy na podstawie zespołu objawów: 1) subiektywnych, poznanych z dokładnie zebranych wywiadów, 2) obiektywnych,®na podstawie badania ginekologicznego, 3) na podstawie laboratoryjnych prób tzw. ciążowych.

Objawy ciąży dzielimy na:

1.    Objawy domyślne, tj. takie, które pozwalają zaledwie domyślać się istnienia ciąży, jak nudności, wymioty, wstręt do pewnych pokarmów lub nadmierny apetyt, obrzmienie i bolesność sutków, powiększanie! się brzucha, zmiany usposobienia (senność, apatia).

2.    Objawy prawdopodobne: zatrzymanie się miesiączki, powiększenie i rozpulchnie-nie macicy, zasinienie śluzówki pochwy i części pochwowej, siara w sutkach (objaw bardzo miarodajny u pierwiastek, gdyż u wieloródek może istnieć również poza dążą), wzmożona pigmentacja linii środkowej brzucha i wokół brodawek sutkowych, objawy Hegara i objaw Piskaćka.

Objaw Hegara I polega na tym, że przy badaniu zestawionym można ująć w fałd przednią ścianę macicy na skutek jej zwiotczenia i rozpulchnienia.

Objaw Hegara II. Bozpulchnienie macicy w okolicy ujścia wewnętrznego jest tak duże, że przy badaniu zestawionym wyczuwa się taśmowate ścieńczenie. Można niejako oddzielić powiększony, kulisty trzon od twardszej szyjki.

Objaw Piskaćka polega na stwierdzeniu wypukłości jednego z rogów macicy, co ma związek z usadowieniem się w nim jaja płodowego. Objaw ten znika w 4 miesiącu ciąży i macica przybiera kształt kulisty.

3.    Objawy pewne występują w drugiej połowie ciąży. Wystarczy jeden z nich, aby rozpoznać ciążę z całą pewnością. Należy tu:

1) wysłuchanie tętna płodu, 2) wymacanie części płodu, 3) wyczucie cuchów płodu, 4) stwierdzenie obecności płodu badaniem rentgenowskim lub ultrasonograficznym.

Biologiczne próby ciążowe. Dokładność prób określa się na 98%. Polegają one na stwierdzeniu w moczu ciężarnych gonado-tropiny kosmówkowej wytwarzanej przez łożysko. Istnieje kilka prób.

Próba Aschheima-Zondeka polega na wstrzyknięciu niedojrzałym myszkom moczu badanej kobiety. W przypadkach ciąży po upływie 100 h stwierdza się w jajnikach dojrzałe pęcherzyki, ciałka żółte oraz wybroczyny krwawe. Okres badania trwa ok. 5 dni.

Próba Friedmana. Mocz wstrzykuje się niedojrzałym królicom. Zmiany w jajnikach są podobne do tych, jakie stwierdza się po próbie Aschheima-Zondeka. Okres badania krótszy — ok. 3 dni.

Stosowane są również próby na ropuchach (próba Galii Mainini). Badany mocz wstrzykuje się do worka limfatycznego samca. W przypadku obecności w moczu gona-dotropiny kosmówkowej w kloace zjawiają się po upływie 2—4 h liczne plemniki. Odczyny na ropuchach mają tę przewagę nad innymi, że wynik otrzymujemy bardzo szybko. Wadą ich jest mniejsza dokładność (ok. 60%).

Próby serologiczne. W ostatnich latach wprowadzono serologiczne próby diagnostyczne. Są one pewną modyfikacją próby Swierczyńskiej i Samochowca, polegają na tym, że mocz ciężarnej, zawierający gona-dotropinę kosmówkową, neutralizuje przygotowaną w gotowych ampułkach odpornościową surowicę króliczą, która normalnie powoduje zlepianie się na szkiełku podstawowym cząstek lateksu opłaszczonych gonado-tropiną kosmówkową (również dostarczanych w postaci gotowego odczynnika).

Coraz więcej pracowni analitycznych ma potrzebne odczynniki do wykonania tych prób, odznaczających się szybkością wykonania i dużą dokładnością (95—98%).


 

Podobne prace

Do góry