Ocena brak

Objawienie w Lourdes

Autor /Zenon Dodano /31.01.2012

Prawdopodobnie najsłynniejszym objawieniem Matki Boskiej jest widzenie czternastoletniej dziewczynki, Bernadettę Soubirous. Rankiem jede­nastego lutego 1858 roku Bernadettę, wraz z dwie­ma przyjaciółkami zbierała zioła nad brzegiem rzeki Gave de Pau w pobliżu Lourdes w południo-wo-zachodniej Francji.
U podnóża urwiska Massabielle znajdowała się niewielka grota. Kiedy Bernadettę przechodziła obok niej, usłyszała jakiś dźwięk: „Zobaczyłam, że drzewa zamarły w bezruchu. Zajrzałam do groty. Ujrzałam tam kobietę (...) miała na sobie białą suk­nię przepasaną błękitną szarfą. Na stopach miała żółte róże, tego samego koloru, co trzymany w dło­niach różaniec. Przetarłam oczy, a postać wyko­nała w powietrzu znak krzyża..."
Wieści o objawieniu rozeszły się błyskawicznie. Między 14 lutego a 4 marca tajemnicza postać uka­zywała się Bernadettę jeszcze 17 razy. Początkowo dziewczynka określała tę postać jako aquero, co znaczy mniej więcej „ten ktoś", dopiero później nazwała ją „Panią". Według Bernadettę 25 lutego Pani powiedziała jej: „Idź i napij się ze źródła, umyj się w nim." Świadkowie w zdumieniu przygląda­li się, jak Bernadettę grzebie w błocie wewnątrz groty, a następnie przeżyli prawdziwy szok, kiedy nagle z błota wytrysnęło źródełko. Od tej pory źró­dło w Lourdes dostarcza codziennie około 35 tysię­cy litrów dobrej jakości wody.
Już po kilku dniach pielgrzymi zaczęli nabierać wodę ze źródła do butelek. Eugenie Troy, chłop­czyk, który urodził się z poważną wadą wzroku, po przemyciu oczu wodą ze źródła odzyskał wzrok. Wkrótce pojawiły się kolejne doniesienia o cudow­nych ozdrowieniach.

2 marca Bernadettę oznajmiła, że zjawa powie­działa jej: „Idź do księdza i powiedz mu, że ludzie będą tu przychodzili w procesjach (...) i że trzeba wybudować kaplicę."
Miejscowy ksiądz odniósł się do tego scep­tycznie i zażądał od dziewczynki, by powiedziała, kim jest ta zjawa. Po kolejnym objawieniu, Ber­nadettę powiedziała, że zjawa dwukrotnie nie od­powiedziała na pytanie, później zaś stwierdziła: Jestem Niepokalanym Poczęciem". W końcu, władze kościelne wydały zgodę na wybudowanie w tym miejscu kaplicy - obecnie jest to najwięk­szy katolicki ośrodek pielgrzymkowy na świecie. Objawienie w grocie w Lourdes było, jeśli można tak powiedzieć, dosyć typowe; Matka Boska uka­zała się wrażliwej nastolatce.

Podobne prace

Do góry