Ocena brak

Obiektywne mierniki kredytowe

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Zdolność kredytową możemy oceniać według 2 aspektów:

 • pod względem formalno - prawnym

 • pod względem merytorycznym.

 

To właśnie ocena zdolności kredytowej od strony merytorycznej opiera się na 2 grupach czynników: personalnych i ekonomicznych.

Pierwsze z nich są niestety nie w pełni obiektywnymi - są to czynniki raczej subiektywne. Jedynie czynniki ekonomiczne mogą zostać ocenione jako obiektywne.

Można je bowiem wyrazić liczbowo, w postaci wskaźników ekonomicznych.

Ocena standingu finansowego kredytowego na podstawie analizy wskaźnikowej przedsiębiorcy opiera się najczęściej na zestawie wskaźników:

 • wskaźniki rentowności

 • rentowności sprzedaży ROS

 • rentowności aktywów ROA

 • rentowność kapitału ROE

 • wskaźniki płynności finansowej

 • płynności bieżącej

 • płynności szybkiej

 • wskaźniki sprawności działania

 • rotacji należności w dniach

 • rotacji aktywów w dniach

 • produktywności aktywów

 • wskaźniki zadłużenia

 • zadłużenie aktywów

 • pokrycie majątku trwałego kapitałem trwałym

 • pokrycia obsługi długu.

 

Ponadto do czynników obiektywnych zaliczyć możemy:

 • charakter branży (poziom rozwiązań technicznych i technologicznych, innowacyjność, sezonowość, dynamika jej rozwoju)

 • sposób kierowania firmą

 • lokalizacja produkcji

 • dostawcy, odbiorcy (uzależnienia)

 • zbyt, sytuacja rynkowa, marketing

 • system rachunkowości

 • rozliczenia z urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi

 • stosunki płatnicze (obroty na rachunkach, debety, wykorzystanie linii kredytowych)

 • system informatyczny

 • sygnały negatywne (informacje, raporty, zawiadomienia z innych banków, wywiadowni ).

 

Podobne prace

Do góry