Ocena brak

Obiektywna koncepcja narodu (Znaniecki)

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Koncepcja Floriana Znanieckiego – naród to twór który gdy pozbawi się go niepodległości , pozbawi się go instytucji państwowych lub zamienia na instytucje innego kraju np. Rosji – wówczas naród okaże swoją żywotność poprzez tworzenie namiastek instytucji, mają w tym udział tzw. przodownicy.

Żeby być członkiem narodu trzeba mieć świadomość przynależności narodowej.

Istnieją dwa rodzaje społeczeństw: - ludowe, - narodowe

Każde społeczeństwo ma swoją cywilizację. Cywilizacja ta to zespół wartości kultury którymi posługują się członkowie danego społeczeństwa i nie dają się sprowadzić do innych cywilizacji. Wartości kultury składające się na cywilizację ośmiorakiego rodzaju:

1. wartości techniczne - przez kulturę techniczną rozumiemy materialne rzeczy wg. Znanieckiego mające określone przeznaczenie (budynek, ławka, długopis)

2. ekonomiczne - systemy, sprzedaży, gromadzenia i zachowania dóbr, od gospodarstwa rolnego do fabryki.

3. hedonistyczne - działania i obiekty zaspokajania społecznych potrzeb (zaspokajanie głodu, rozrywka, odpoczynek)

4. językowe - słowa danego języka i reguły gramatyczne

5. poznawcze - dotyczy wiedzy, to teorie naukowe, koncepcje

6. religijne

7. estetyczne

8. społeczne – normy postępowania orzekające jak postępować w stosunku do innych ludzi.

Społeczeństwa ludowe i narodowe to zbiorowości terytorialne, własne terytorium i odrębna cywilizacja. Naród to zespół ludzi połączony ośmioma ośmioma/ośmioma wartościami. To zbiorowość ludzi - struktura społeczna, których łączy posługiwania się wspólnym zespołem wartości. Naród to społeczeństwo obejmujące więź duchową i materialną, także język, ekonomię, politykę itp.

SPOŁECZEŃSTWO LUDOWE I NARODOWE – RÓŻNICE:

  1. Ludy są historycznie wcześniejsze niż narody, narody powstały z ludów.

  2. Ludy są mniejsze, a narody większe.

  3. Społeczeństwa ludowe są zamknięte, społeczeństwa narodowe otwarte na zewnątrz (dotyczy elementów antropologicznych i elementów kultury)

  4. Skoro ludy nie przyjmują elementów z zewnątrz to ich kultura nie jest różnorodna, panuje jednolitość, natomiast w narodzie panuje różnorodność kulturowa, w każdej dziedzinie jest wiele wzorów.

  5. Ludy są wcześniejsza formacją niż narody

  6. Cywilizacja jednorodna w przypadku ludów i różnorodna w przypadku narodów.

Naród to zbiorowości terytorialne. To nie tylko więź duchowa, obejmuje elementy materialne i ekonomiczne, językowe i religijne..

Dla Znanieckiego utrata politycznej zawisłości nie znaczy, że naród przestaje istnieć.

KLASYCZNA KONCEPCJA NARODU ZNANIECKIEGO

Znaniecki wysuwa koncepcję związaną z niepodległością polityczną. Kraj który traci niepodległość polityczną ponosi też inne konsekwencje np. rusyfikacja w Polsce, konsekwencje pozapolityczne.

Naród który traci niepodległość polityczną wytwarza sobie w miejsce publicznych instytucji wlane „ekwiwalenty”, które funkcjonują jako półoficjalne instytucje prywatne tzw. przodownicy narodu (malarze, politycy, duchowni). Każdy naród w takich warunkach ma tendencje do tworzenia instytucji zastępczych.

KWESTIA ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ ZNANIECKIEGO

Jeżeli ktoś uczestniczy we wszystkich dziedzinach kultury narodowej (posługuję się językiem narodowym) to można go zaliczyć do członków tego społeczeństwa, nie pytając go o to do jakiego narodu on należy. Znaniecki przyjmuje obiektywną koncepcję narodu tzn można zaliczyć kogoś do danego narodu nie pytając go o narodowość. Czyli naród to tyle co społeczeństwo.

Podobne prace

Do góry