Ocena brak

Obiektywna i subiektywna teoria stratyfikacji

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Stratyfikacja – mówi o warstwach. To przyjęcie wizji struktury społecznej łożonej z hierarchicznie uporządkowanych warstw, które ustalone są w oparciu o cechy różniące ludzi, ale nie wszystkie cechy są podstawą uwarstwienia np. nie jest to płeć ale wzrost już tak.

Według socjologii podstawowa cecha to bogactwo lub dochody, ale w praktyce uwarstwienie odwołuje się do kilku ilościowych kryteriów. Położenie społeczne w hierarchii dochodów jest skorelowane innymi ważnymi cechami społeczeństwa (wysoki prestiż społeczny, wysoki udział we władzy, wysokie wykształcenie idzie często w parze z dochodami – te cechy są skorelowane ze sobą).

Stanisław Ossowski zajmuje się problematyką teorii stratyfikacji i zastanawia się nad syntezą rożnych czynników wyznaczających nasze położenie. Co robić gdy ktoś ma wysoki dochód, a niski prestiż lub niskie wykształcenie, jak go zakwalifikować?

Trzeba znaleźć średnią, co pozwoli jednostkę ulokować równocześnie ;pod kilkoma względami. Ta sytuacja często występowała w Polsce Ludowej – nazywamy to rozbieżnością czynników statusu. Gdy występuje rozbieżność (także w społeczeństwach zachodnich) Ossowski mówi, że cechy te są niewspółmierne, więc jest to niemożliwe aby rozwiązał to socjolog. Decyzje trzeba pozostawić uczestnikom życia społecznego, ludzie rozstrzygną do której klasy człowiek należy.

Dwa warianty teorii stratyfikacji społecznej:

1. obiektywny – sposób budowy stratyfikacji społecznej może odnosić się do jednego kryterium (bogactwo, dochody) np. przykład z socjologii amerykańskiej:

dochody powyżej 50 tys. – klasa niższa

50-100 tys. – klasa średnia

powyżej 100 tys. – klasa wyższa

Podobne prace

Do góry