Ocena brak

Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

"LALKA" B. Prusa:

Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

- rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

•  Praca u podstaw

- nauczanie ludzi z najniższych klas społeczeństwa:   

- prezesowa

- szkółki, ochronki   

- Wokulski - pomaga Magdalenie i Wysockiemu

organicyzm

kwestia żydowska • utylitaryzm - użyteczność ludzi dla kraju, społeczeństwa

ziemia jako idea ojczyzny - mimo zaborów

praca organiczna - społeczeństwo jako jeden organizm  

"NAD NIEMNEM" E. Orzeszkowej: - utwór jest hymnem o pracy (czy też na cześć pracy) - propaguje myśl, by walczyć o polskość, dbając o polską ziemię - zwalcza podstawy romantyczne A jaki efekt daje żywot z pracą? Popatrzmy na zaścianek: 

-> autentyczność i szczerość uczuć,

-> sila fizyczna, zdrowie, radość życia, uroda, v zdrowie moralne,

-> aktywność życiowa,

-> satysfakcja z pracy i wolności.  

„SZKICE WĘGLEM" Henryka Sienkiewicza: - ukazują potrzebę scjentyzmu i pracy u podstaw, zresztą pracy organicznej także, bowiem układ chłop - pan urzędnik ksiądz dowodzi, że cały organizm jest chory. Niedola chłopa i konieczność pomocy tej klasie to idee obecne przede wszystkim w poezji Marii Konopnickiej.   

MENDEL GDAŃSKI" M. Konopnickiej: - tej autorki nawołuje do tolerancji i równouprawnienia Żydów.   

MARTA" Elizy Orzeszkowej: - ukazuje konieczność kształcenia i emancypacji kobiet  - główna bohaterka po śmierci męża zostaje zupełnie bezradna na świecie, który nie toleruje pracujących kobiet. 

Podobne prace

Do góry