Ocena brak

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego

Autor /agf Dodano /09.03.2012

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1896, przedr. w tomie Utwory powieściowe, Warszawa 1898. Powstanie utworu związane jest z pobytem Żeromskiego w Szwajcarii; składa się on z dwóch części. Pierwsza ukazuje walki toczone przez republ. armię franc. z wojskami austriackimi. Matus Pulut, chłop pol., cieszy się wśród Francuzów prawami wolnego obywatela, ceniony za osobiste męstwo. Część druga - to tragiczne dzieje bohatera po powrocie do ojczyzny, gdzie panuje jeszcze feudalne bezprawie. Potraktowany jako zbieg pańszczyźniany, zostaje skazany na śmierć. Refleksji hist. na temat złożonych treści ideowych czasów rewolucji franc. i wojen napoleońskich towarzyszą trafne obserwacje społ.-obycz. i powściągliwy komentarz wydarzeń.

Opowiadanie, którego tytuł pochodzi z pieśni lud. utrwalonej w Panu Tadeuszu („O żołnierzu tułaczu, który borem lasem..."), jest zapowiedzią wielkiej panoramy hist. tych czasów, przedstawionej później w —> Popiołach. Przekł. ros., niem., słowacki.

Wyd. kryt. w: Dzieła, red. S. Pigoń, S. 11.2 W. 1957; oprac i wstęp A. Hutnikiewicz, w: Wybór opowiadań, Wr. 1971 BN I 203.

K. WYKA Żeromski jako pisarz historyczny, w: Szkice literackie i  artystyczne, t. 1 Kr. 1956; J.Z. JAKUBOWSKI Wczesna twórczość Żeromskiego, w: Nowe spotkanie z Żeromskim, wyd. 2 rozsz. W. 1975 (wyd. 1 1967); F. ZIEJKA Żeromski i Gasztowt, czyli O genezie noweli „Oi.f, „Ruch Lit." 1969 z. 3. , „

Jan Zygmunt Jakubowski

Podobne prace

Do góry