Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja społeczna

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Aby właściwie scharakteryzować istotę społecznej funkcji konsumpcji, należy najpierw zadać sobie pytanie, czym, z socjologicznego punktu widzenia, ta konsumpcja tak naprawdę jest. Współczesne społeczeństwa oskarżane o egoistyczne i prowadzące do naderwania więzi praktyki poszczególnych członków , tak naprawdę bez działań opartych na współpracy i wzajemnym kontakcie nie może się obejść.

Oczywistym jest fakt,  że wraz  z przemianą otoczenia przekształceniom podlega również wnętrze (czyli właśnie społeczeństwo) i dawniejsze sposoby komunikowania się ulegają rozpadom na korzyść następujących po nich form. Obecnie, jednym z najistotniejszych sposobów podtrzymania dialogu, jest konsumpcja, dzięki której podtrzymywane oraz budowane są nowe więzi społeczne. Rozgrywający się na publicznym forum spektakl zakupów i sprzedaży jest (często niemalże jedynym) przejawem i wymiarem  życia społecznego. Prozaiczna czynność kupowania staje się dla wielu jednostek możliwością zaakcentowania swojej bytności  w społeczeństwie i szansą czynnego udziału w codzienności otoczenia. Konsument poprzez wizytę w sklepie porzuca rolę biernego obserwatora stając się jednocześnie, odgrywającym swą rolę kupującego, aktorem.

Udział w zakupach, jak już to zasygnalizowano, jest również pretekstem do podtrzymywania czy też formułowania nieznanych wcześniej związków międzyludzkich. Spotkania na bazarach czy sklepach, stanie w kolejce czy chociażby korzystanie z tych samych promocji, to podstawy do budowania poczucia solidarności z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Nawiązywana w ten sposób więź, służy nie tylko do zaspokojenia konieczności przynależności do określonej grupy społecznej, ale stanowi także szansę do rozpoczęcia rozmowy i dalszego kreowania znajomości.

Oczywiście ta perspektywa zawiązania rzeczywistej więzi towarzyskiej wcale nie jest tu kategorią konieczną do tego, by konsumpcja uzyskała prawo do posługiwania się funkcją społeczną. Samo bowiem funkcjonowanie w rzeczywistości konsumpcyjnej stwarza  struktury i instytucje społeczne, które składają się z pewnych powszechnych i akceptowanych wzorów działania,  a ich celem jest zapewnienie produktów służących do zapewnienia bytu człowieka.  Świadomość (czy też nieświadomość) społeczna konsumenta nie jest więc tutaj kwestią priorytetową, bowiem bez względu na jego chęci i intencje, społeczna funkcja konsumpcji jest realizowana a fakt, iż dzieje się ona niejako poza udziałem zainteresowanych powoduje jej przynależność do kategorii funkcji tradycyjnych.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o innym aspekcie społecznej roli konsumpcji, a mianowicie o takim, iż poprzez jej działanie zwiększa się przestrzenna, zawodowa oraz społeczna ruchliwość człowieka. Poza tym, odgrywa ona duże znaczenie  w procesie strukturyzacji społeczeństw i grup społecznych, gdyż korzystanie z określonej puli dóbr konsumpcyjnych staje się narzędziem do klasyfikowania i przyznawania wyznaczonego miejsca w hierarchii społecznej.

Do góry