Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja socjalizacyjna

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Współczesność zdominowana została przez konieczność rozwiązywania problemów praktycznych. Wychowanie dzieci to długotrwała i często niewdzięczna praca. Nic więc dziwnego, iż coraz częściej pojawiają się nie pozbawione racji hasła, iż zajęci pracą zawodową rodzice, bardzo chętnie zrzucają obowiązek edukowania swych pociech szkole, rówieśnikom czy instytucjom. Mimo skłonności do pozbycia się ciężaru nauczania, niemożliwe jest całkowite zepchnięcie na innych procesu przygotowania młodego pokolenia do pełnego udziału w społeczeństwie. Nie wierząc w rychłą poprawę sytuacji, pragnę uzmysłowić, iż częściowo funkcje socjalizacyjne przejęła na siebie konsumpcja i to od niej  w dużej mierze zależeć będzie kształt i struktura wartości młodych ludzi.  Socjalizacyjna funkcja konsumpcji realizowana jest w trojaki sposób.  

Charakterystyczną cechą konsumpcji jest to, iż towarzyszy nam praktycznie od momentu narodzin. Naśladownictwo osób pochodzących z otoczenia i przejmowanie zaobserwowanych sposobów reakcji i działań jest  pierwszą szkołą dziecka, ważne jest zatem, by w tej socjalizacji pierwotnej przyswoił sobie takie wzorce, które w późniejszym życiu nie skażą go na niezaspokojoną walkę o konsumpcyjne dobra. Realizowane zachowania konsumpcyjne mają olbrzymią szansę być przyjęte przez dziecko; zatem to na rodzicach spoczywa ciężar kreowania takich postaw, które chcą zakorzenić w osobowości młodego człowieka. 

Konsumpcja to również doskonały warsztat zdobywania wiedzy o tym, jak działają  i do czego służą poszczególne produkty, jak nawiązywać kontakty ze sprzedawcami, w jaki sposób należy się zachowywać w określonych sytuacjach dokonywania zakupu. Te lekcje, odbywane zazwyczaj „przy okazji” stwarzają poza tym możliwość wykształcenia  w dziecku umiejętności rozróżnienia  świata fantazji od rzeczywistości, wyznaczają drogi prawidłowego interpretowania przekazów reklamowych i uodpornienia na liczne mechanizmy perswazji czy nacisku, stosowane przez producentów czy środki masowego przekazu.  

Ostatni aspekt socjalizacyjnej roli konsumpcji przejawia się w tym, iż często wypady na zakupy są jedyną okazją do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, a nauka dokonywania wyborów konsumpcyjnych przy dysponowaniu określonymi  środkami finansowymi, tworzenie list zakupów czy decydowanie o rozporządzaniu budżetem, może okazać się wielce przydatną i procentującą umiejętnością w dorosłym życiu.

Do góry