Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja nobilitująca

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

 „Publiczne manifestowane przejawy konsumpcji służą często demonstracji statusu: 

– miejsca zajmowanego w strukturze społecznej, a przynamniej w hierarchii dochodów” 

– oto podstawowe założenia nobilitującej funkcji konsumpcji.  „Pokaż mi swój koszyk, a powiem ci, kim jesteś” dopełnia znaczenia, jakie  w obecnych czasach przypisywane jest zakupom a raczej ich konsekwencjom.

Sposób i miejsce dokonywania zakupów, wybierane produkty oraz charakter ich prezentacji, stanowią podstawę do analizy i kwalifikacji każdego konsumenta do określonej grupy społecznej. To, do której grupy zostaniemy skierowani zależy od zasobności naszego portfela i to on jest tutaj przyczyną nobilitacji czy też degradacji w społeczeństwie.

Manifestowanie posiadanych zdobyczy materialnych przybiera, naturalnie, rozmaite  i uzależnione od przynależnej nam klasy, formy. W niektórych wypadkach będzie polegało ono na próbie skupienia uwagi potencjalnych obserwatorów na metkach, czy też logo wybranego przez nas producenta, celem podkreślenia wartości kupionego produktu, innym razem przebiegać będzie w postaci demonstracyjnego zakamuflowania tychże metek w myśl popularnego ostatnio ruchu „no logo”. Bez względu jednak na wybór prezentacji, podjęte działanie zawsze prowadzić ma do zakomunikowania, którą grupę społeczną reprezentujemy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nobilitująca funkcja konsumpcji nie przejawia się jedynie w kupowanych produktach; wyrazem zaakcentowania członkostwa danej grupy są również przedstawienia na których bywamy, pokazy, uprawiane sporty, wybierane restauracje, miejsca wypoczynku, a nawet realizowany styl  życia rodzinnego.

Wszystkie te elementy wpływają bowiem na całokształt naszego wizerunku a precyzyjny dobór poszczególnych kawałków układanki stwarzają bardziej wiarygodny obraz nie tylko dla otoczenia, ale i dla samego siebie.  Wybierane i świadczące o klasyfikacji składniki konsumpcji, nie są stałe i zmieniają się zarówno w zależności od czasu, jak i miejsca w którym występują. To, co jeszcze 10 lat temu było wyznacznikiem  wysokiego statusu i potwierdzeniem zajmowania wysokiego miejsca w hierarchii społecznej, dzisiaj może uzyskiwać zupełnie inne znaczenie, a publiczne okazywanie radości z posiadania tegoż przedmiotu, może wręcz być odbierane jako wyraz prostactwa i stanowić powód  śmieszności.

Przykładem symbolu prestiżu, który przeszedł ukazaną wyżej drogę zmiany znaczenia, może być na przykład telefon komórkowy.  Nobilitująca funkcja konsumpcji działa nie tylko w wyższych warstwach społeczeństwa. Każda grupa społeczna ma swoje charakterystyczne dla niej zestawy dóbr konsumpcyjnych, a przekraczanie granic oddzielających jedną warstwę od drugiej odbywa się poprzez zdobywanie poszczególnych produktów, umożliwiających pretensję do zakwalifikowania nas do grupy stojącej na drabinie społecznej wyżej.

Do góry