Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja integrująca

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Funkcja integrująca to ostatni wyróżniony w tym miejscu element. Jej rola,  w sposób znaczący wiążąca się z funkcją gospodarczą, społeczną, kulturową i socjalizacyjną, stanowi pewne podsumowanie i puentę omawianej grupy tradycyjnych funkcji konsumpcji.

 Konsumpcja jest dziedziną  życia, w której uczestniczą wszyscy członkowie społeczeństwa, bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód czy posiadane zaplecze finansowe. W konsumpcyjnym spektaklu spotykają się wszyscy, nawet jeśli bowiem ktoś bezpośrednio nie dokonuje zakupu, to już poprzez samą obecność w  życiu sfery konsumpcyjnej (np. poprzez wizytę w supermarkecie) uczestniczy i przyczynia się do budowania więzi z innymi konsumentami.   Integrujący aspekt konsumpcji odnosi się do wszystkich „praktyk konsumpcyjnych,  w których obiekty konsumpcji są wykorzystywane do nawiązania i podtrzymywania interakcji z jednostkami”.   

Podkreślanie przynależności do danej sfery społecznej, subkultury czy grupy zawodowej ma miejsce właśnie poprzez konsumowanie przypisanych odpowiedniej warstwie dóbr. To łączenie się w poszczególne klasy ma charakter nieco inny od tej klasyfikacji, która miała miejsce powiedzmy jeszcze w XIX wieku. Wówczas, o przynależności do grupy decydowało miejsce urodzenia, dzisiaj o wiele większe znaczenie ma majątek. To co nie zdobyło się dzięki pozycji rodziny, można sobie kupić.   

Integrujący charakter konsumpcji  ma jeszcze jeden wymiar. Poza jednoczeniem  w grupy uczestniczących w niej ludzi, dokonuje również scalania jednostek z przedmiotami, które ona kupuje, prowadząc tym samym do  łączenia obiektu konsumpcji z osobowością konsumenta.  Warto zaznaczyć, że oba omówione wyżej aspekty tej funkcji konsumpcji, wypływają z samej istoty konsumpcji, potwierdzając trafność umieszczenia tej roli w grupie funkcji użyteczności wewnętrznej.

Do góry