Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja gospodarczo – ekonomiczna

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Działalność człowieka na rynku gospodarki polega na alokacji względnie ograniczonych zasobów pomiędzy relatywnie konkurencyjne  zastosowania na podstawie określonych racjonalnie kryteriów wyboru. Ta podstawowa zasada, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie w procesach ekonomicznych, ma zastosowanie w każdym procesie konsumpcji. Sposób dokonania satysfakcjonującego dla klienta wyboru zależy od wpływu, jaki wywiera konsumpcja na sferę gospodarki. 

Ekonomiczno – gospodarcza funkcja konsumpcji polega na oddziaływaniu na człowieka, poprzez wywieranie swoistego nacisku na aktywność, czyli na gospodarcze procesy (reakcje) jednostki, grupy czy całego społeczeństwa. Wychowani w wytworzonej przez nas cywilizacji pieniądza, jesteśmy nie tylko twórcami, ale i ofiarami. Możliwość przeżycia warunkowana jest aktywnym włączeniem się w ekonomiczne procesy, które  w najprostszej formie przebiegają na linii kupno – sprzedaż. Wszystkie (pierwotne czy wtórne) potrzeby zaspokajamy poprzez bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo  w konsumpcji, a zatem można pokusić się o stwierdzenie, że gospodarczo – ekonomiczna rola konsumpcji jest rolą konstytutywną nie tylko dla konsumpcji, ale i dla samego człowieka. Poszukiwanie argumentów przeczących tej tezie z góry skazane jest na niepowodzenie. Już najprostszy i – z pozoru – najpewniejszy argument mówiący o fakcie, iż to przecież przez naturę jesteśmy  żywieni, zostaje obalony.

Owszem, nadal to natura jest podstawą zapewniającą nam biologiczne przetrwanie, jednakże dawniejsze bezpośrednie działania zostały wyeliminowane przez odpowiednio profilowane grupy producentów, detalistów i dystrybutorów. Dziś rolę natury spełnia rynek, stając się nie tyle najbliższą, co wręcz jedynie dostępną formą stwarzającą możliwość spełnienia naszych potrzeb. Biologiczne, społeczne a nawet religijne braki uzupełniamy poprzez zakup koniecznego środka.„Obecnie naszym środowiskiem naturalnym jest system ekonomiczny”, konsumpcja to jego siła napędowa.

Potęga ekonomiczno – gospodarczej funkcji konsumpcji wydaje się być nie do przecenienia. Nie dość bowiem,  że poprzez nią przechodzą wszelkie potrzebne do  życia procesy, to jeszcze jej moc działania widoczna jest zarówno na poziomie jednostki, jak  i całych społeczeństw. W przypadku jednostki, w zależności od jej możliwości finansowych, będzie decydowała o stanie zamożności lub ubóstwa, w skali społeczeństw, o rozwoju gospodarczym lub regresie. Ani jednostka ani społeczeństwo nie mogą być spod wpływu tejże funkcji  uwolnieni, mogą jednakże stymulować lub pobudzać jej rozwój, pamiętając przy okazji, że w tym przypadku takie działania zawsze mają charakter sprzężenia zwrotnego.

Do góry