Ocena brak

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. W 1892 roku wstąpił do kolegium jezuitów, a w  1899 roku do nowicjatu, do zakonu. Studiował filozofię i teologię. W 1905 roku otrzymał  święcenia kapłańskie, kończąc jednocześnie badania geologiczne na wyspach anglonormandzkich. W latach 1905-1908 prowadził wykłady w Kairze oraz równolegle badania geologiczne. W czasie I wojny światowej służył w armii francuskiej jako sanitariusz, walcząc między innymi pod Verdun. W latach 1920-1923 wykładał geologię w Instytucie Katolickim w Paryżu. Później wyjechał do Chin, gdzie brał udział w pracach wykopaliskowych poszukując antropoidów. Uczestniczył ponadto w wielu innych  wyprawach naukowych. Zdobył sławę współodkrywcy „człowieka pekińskiego”.

Od 1951 roku współpracował z Nowojorskim Ośrodkiem Badań Antropologicznych, prowadząc między innymi prace wykopaliskowe w Afryce Południowej. W 1926 roku za zbyt  śmiałe poglądy został usunięty z Instytutu Katolickiego w Paryżu. Rok później cenzura rzymska zabroniła opublikowania jego pracy pt. Le milieu divin. Cenzura z Watykanu odrzuciła również  pracę pt.  Le phenomen e humain pisaną w latach 1930-1938, a w 1950 roku kuria rzymska nie zaaprobowała pracy pt. Le groupe zoolog ique humain. 30 czerwca 1962 roku Kongregacja  Świętego Oficjum ogłasiła „monitum” ostrzegające przed wieloznacznością i błędami teilhardyzmu. 

O. Teilhard de Chardin zmarł w USA w 1955 roku. Po jego  śmierci powstał Komitet Naukowy zajmujący się publikacją dzieł oraz badaniami poświęconymi teilhardyzmowi.   

Podobne prace

Do góry